O autorze
Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska, Poseł na Sejm RP V, VI i VII kadencji. Obecnie wiceprzewodniczący Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej oraz członek Komisji Spraw Zagranicznych. Absolwent Wydziału Prawa UJ w Krakowie, Adwokat.

Złożymy wniosek o powołanie komisji śledczej ws. Amber Gold

W związku z brakiem odpowiedzi premiera Donalda Tuska na list z dn. 8 sierpnia 2012r. przewodniczącego KP Solidarna Polska oraz braku reakcji Marszałek Sejmu Pani Ewy Kopacz na wniosek z dn. 10 sierpnia 2012 r. o zwołaniu nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu RP, Klub Solidarnej Polski złoży na najbliższym posiedzeniu Sejmu wniosek o powołanie sejmowej komisji śledczej, której celem będzie wyjaśnienie braku wystarczających działań organów państwa wobec ujawnionych nieprawidłowości dotyczących funkcjonowania firm Amber Gold oraz OLT Express.

Działania tych firm naraziły dziesiątki tysięcy klientów tych firm oraz ich pracowników na nieodwracalne straty polegające na niezrealizowaniu zobowiązań umownych, pracowniczych i ubezpieczeniowych. Komisja ma również zbadać czy zatrudnienie przez OLT Express syna Premiera Pana Michała Tuska i Jego kontakty z Michałem Plichtą miały wpływ na skuteczność dzialań organów państwa.

Od kilku tygodni media donoszą, iż na skutek nieprawidłowości w działaniach firmy Amber Gold, właściciela OLT Express dziesiątki tysięcy klientów tych firm oraz setki pracowników ponieśli i nadal ponoszą nieodwracalne straty. Z informacji ogólnie dostępnych wynika, że do zaistniałej sytuacji przyczyniły się nieudolne i niezorganizowane działania organów państwa (Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Sprawiedliwości, Komisji Nadzoru Finansowego, organów ścigania, prokuratury, służb specjalnych oraz sądów).

Prezes firmy Amber Gold i OLT Express Marcin Plichta był siedmiokrotnie skazywany przez sądy za różnorodne przestępstwa gospodarcze (oszustwa, wyłudzenia, fałszerstwa). Mimo zapadających wyroków, które w konsekwencji zgodnie z art. 18 kodeks spółek handlowych zabraniały zarządzania jakąkolwiek spółką, Pan Marcin Plichta nadal prowadził jako Prezes działalność gospodarczą, zakładając kolejne spółki handlowe.


Przedstawiona powyżej sytuacja rodzi wiele pytań, dotyczących zarówno działalności organów państwa w tym: Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Finansów, KNF oraz organów ścigania, służb specjalnych w tym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz sądów w zakresie czynności prowadzonych postępowań wobec firmy Amber Gold i OLT Express.

Komisja śledcza, według Solidarnej Polski, jest jedynym organem, który może zapobiec "zamieceniu sprawy pod dywan", gdyż jej prace są dostępne ogółowi opinii publicznej. Zgodnie z Konstytucją Sejm może powołać komisję śledczą do zbadania określonej sprawy. Ustawa o komisji śledczej mówi, że komisję i jej skład wybiera Sejm bezwzględną większością głosów. Solidarna Polska liczy na poparcie wniosku o powołanie komisji przez inne kluby a głosowanie będzie sprawdzianem dla polityków, czy chcą wyjaśnić nieprawidłowości i zapobiec dalszym oszustwom tysięcy Polaków czy też godzą się na kolejne nieprawidłowości.
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...